Bachovy esence

 

 Velice ráda pracuji s Bachovými esencemi,kterým s oblibou říkám ladičky.

Bachovy esence jsou kapičky,které díky své velké intuici,vymyslel  dr.Bach.Lékař,který vycítil,že klasická medicína mu k vyléčení nestačí. Vzniklo tak 39 esencí s jejichž pomocí se můžeme naladit na svou duši a lépe slyšet její hlas.Umožňují nám být tím,čím se vesmír snaží nás mít.Zdrojem lásky,která se skrze nás bude šířit dál.Každý máme svůj úkol,své přesné místo.Nikdo není malý a zbytečný.Všichni můžeme,pokud budeme chtít,být zdrojem lásky právě tam,kde se nyní nacházíme.Je též možné,že zjistíme,že abychom mohli jít po cestě lásky,je třeba změnit směr.  A právě k tomuto poznání nám mohou pomoci Bachovy kapičky.Každá esence má jiný úkol. My jsme také každý jiný,a tak je potřeba si pro sebe vybrat ty esence,které v tuto chvíli nejvíce potřebuji.Do užívací lahvičky se míchá nejvíc 6-8.esencí. Pokud je součástí užívací lahvičky krizová esence,počítá se jako jedna.

 Máte-li zájem o tuto metodu ráda Vám s výběrem kapiček právě pro Vás pomohu,ozvěte se viz kontakt

Kapičky zasílám i na dobírku,konzultace jsou možné i po emailu či skypu.

Bachovy esence  lze užívat v těhotenství,při porodu i kojení,kde se mi báječně osvědčují.

Rozpis jednotlivých esencí:

 1. ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ( AGRIMONY )- za usměvavou tváří ukrýváte problémy
  Užívá se při: Všech symptomech,které vznikají potlačením a kompenzací jako: náruživost( žravost,hubenost,drogová,alkoholová a pracovní závislost),nutkání ke konzumaci,sklonech vše relativizovat,postoji držet se zpátky,stálém úsměvu ve tváři,velké potřebě harmonizace,zatajování,strachu před silnými negativními emocemi,povrchnosti,zasunuté bolesti,bezradnosti,strachu před výměnou názorů,starosti,plachosti.
 2. TOPOL OSIKA (ASPEN ) - máte nevysvětlitelné obavy,jste nervozní
  Užívá se při:Nejasném strachu,strachu z pronásledování,"nočních můrách",náměsíčnosti,lehkých bludných představách,ustrašenosti,strachu vzniklém vlastní fantazií,strachu ze tmy,strachu před černou mocí,strachu z nadpřirozených sil,velké citlivosti a příliš velké otevřenosti,strachu ze strachu,nutkavých představách,strachu,že mému strachu nikdo neporozumí,obavě,že se může stát něco strašného.
 3. BUK LESNÍ ( BEECH ) - jste kritický a netolerantní k ostatním                                                                  Užívá se při: Intoleranci,přísných morálních zásadách,hrdosti,tvrdosti,sklonech druhé hned  posuzovat a odsuzovat,neporozumění,úzkoprsosti,cynismu,vměšování se,sklonech mluvit špatně o druhých,snaze mít vždy pravdu,podrážděnosti,vnitřním napětí,zlomyslnosti,kompenzaci vlastních pocitů méněcennosti,znehodnocováním druhých,nedostatku vcítění se do pocitů druhých.
 4. ZEMĚŽLUČ ( CENTAURY )- máte těžkosti říci ne,neumíte požádat o pomoc
  Užívá se při:Strachu z autorit,sebepopírání,potížích s prosazením se,přehnané dobrosrdečnosti,sebeobětování,únavě,touze po uznání,přílišné přizpůsobilosti,sklonech k poníženosti,syndromu soustavné potřeby někomu pomáhat,sebeobelhávání,slabé vůli,neschopnosti ohraničení se,strachu z odmítnutí,přetížení prací,neschopnosti bránit se silnějším,stydlivosti,přehnané reakci na přání a potřeby druhých,zklamání,když naše vlastní nevyslovené očekávání nejsou druhými splněna.
 5. ROŽEC- zpochybńujete svou schopnost odhadnout situaci
  Užívá se při :Chybějící intuici,pochybovačnosti,neustálém hledání rady u jiných,snadné ovlivnitelnosti,povídavosti,nejistotě,lehkověrnosti,závislosti na mínění autorit,guruů,rodičů apod.,naivitě,pochybování o sobě a pochybování ve vlastní schopnosti.
 6. SLÍVA TŘEŠŃOVÁ -máte obavy ze ztráty sebekontroly,jste ve stavu hlubokého zoufalství                                                                                                        Užívá se při : Velkém zoufalství , strachu                                  
 7. POUPĚ JÍROVCE,KOŃSKÉHO KAŠTANU -neumíte se poučit ze zkušeností,opakujete stále stejnou chybu
   
 8. ČEKANKA - máte majetnické sklony,často manipulujete lidmi
   
 9. BÍLÁ LESNÍ RÉVA - nemáte zájem o okolní dění,oddáváte se snění za bílého dne
   
 10.  PLANÉ JABLKO - máte o sobě nevalnou představu,stydíte se za svůj vzhled
   
 11. JILM - máte pocity přehnané odpovědnosti,která vás vyčerpává
   
 12. HOŘEC-rychle ztrácíte odvahu,propadáte pochybnostem a skepsi
   
 13. HLODAŠ-přepadá vás beznaděj,zklamání a pesimismus
   
 14. VŘES- nechcete být sám,mluvíte pořád jenom o sobě,nezabýváte se ničím jiným než sebou
   
 15. CESMÍNA- máte návaly žárlivosti,zlosti,hněvu a nenávisti
   
 16. ZIMOLEZ- žijete neustále v minulosti,ovládá vás nostalgie
   
 17. HABR- máte kolísavé nálady,chybí vám potěšení
   
 18. NETÝKAVKA - jste popudliví,netrpěliví,reagujete velmi prudce
   
 19. MODŘÍN- máte nedostatek sebedůvěry,trpíte komplexem méněcennosti
   
 20. KEJLÍŘKA- máte časté obavy ze známých věcí,ze smrti,nemoci,zkoušky..
   
 21. HOŘČICE- bez zjevných důvodů prodadáte melancholii
   
 22. DUB - silný pocit odpovědnosti vás stále nutí zdolávat překážky,ale i pak se cítíte sklíčeně a vyčerpaně
   
 23. OLIVA - trpíte tělesnou i duševní únavou a vyčerpáním
   
 24. BOROVICE - máte neustále výčitky svědomí a pocity viny
   
 25. ČERVENÝ KAŠTAN - trpíte přehnanými obavami a starostí o druhé 
   
 26. DEVATERNÍK - neustále propadáte panice,strachu a pocitu bezmoci
   
 27. VODA Z LÉČIVÝCH PRAMENŮ -kladete na sebe vysoké požadavky,nejste dostatečně flexibilní,zastáváte ustrnulé názory
   
 28. CHMEREK - trpíte nerozhodností a vnitřní nevyrovnaností
   
 29. SNĚDEK - zažili jste právě tělesný či duševní šok
   
 30. KAŠTAN JEDLÝ -propadáte zoufalství,pocitu,že už víc neunesete
   
 31. SPORÝŠ - jste plni entusiasmu a snažíte se pokaždé prosadit, i když  to přesahuje vaše síly
   
 32. VINNÁ RÉVA -máte silnou ctižádost a vůli dominovat mezi ostatními
   
 33. VLAŠSKÝ OŘECH -cítíte se v rozhodujícím životním období a hledáte úkryt před nejistotou a zápornými vlivy okolí
   
 34. ŽEBRATKA - dáváte přednost samotě, jste často hrdě rezervovaní 
   
 35. BÍLÝ KAŠTAN -v hlavě vám kolují tíživé myšlenky,kterých se neumíte zbavit,propadáte vnitřním samomluvám
   
 36. SVEŘEP -cítíte nespokojenost,protože nenacházíte svůj pravý životní styl a své poslání
   
 37. PLANÁ ŠÍPKOVÁ RŮŽE- jste apatičtí,pociťujete rezignaci,vnitřně jste kapitulovali
   
 38. VRBA - cítíte zatrpklost, vnitřní hněv,považujete se za " oběť osudu
 39. RESCUE REMEDY- kapky první pomoci

           Užívají se při:  Šok,panika,velké trápení a starosti,nervové zhroucení,hádky,stres,tréma,strach ze zkoušek,cestování,nehody,popáleniny,bodnutí hmyzem,akutní bolesti zubů,hrůzné sny,strach z uzavřených prostor a strach z výšek, velká duševní zmatenost,špatné nebo šokové zprávy, velké zoufalství,strach nebo panika z návštěvy lékaře,před a po operaci a porodu,strach z velkého soustředění lidí apod. 

 

Cena  konzultace: 30-60min 300kč

Cena lahvičky právě pro Vás: 110kč